Rozvod manželství je složitá osobní i majetková situace. Jde o problematiku, která přesahuje rodinné právo. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů. Dotýká se také nezletilých dětí, které případně manželé mají.

Rozvod rozlišujeme na tzv. nesporný a sporný.

  • Při sporném rozvodu soud zjišťuje, co je příčina rozvratu manželství. U sporného rozvodu se k příčinám rozvratu na jednání před soudcem postupně vyjadřují oba manželé.
  • Na nesporném rozvodu se manželé musí dohodnout. Soud u nesporného rozvodu zkoumá, zda ke dni zahájení řízení o rozvod manželství trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí. Dále zkoumá, jestli manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil. V neposlední řadě soud řeší, zda se manželé dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu.

Soud rozvede manželství jen tehdy, není-li to v rozporu se zájmy nezletilých dětí. V ideálním případě soud jen schválí dohodu manželů. Dohoda nesmí odporovat zájmům nezletilých dětí. Nedohodnou-li se manželé, soud v řízení rozhodne o svěření dítěte do péče jednoho rodičů nebo o střídavé péči. Soud dále určí výši výživného pro nezletilé děti. O dětech budete společně v důležitých věcech rozhodovat i v budoucnu, naučte se proto vše řešit dohodou již při rozvodu manželství.

Zánikem manželství zaniká i společné jmění manželů.

Zanikne-li manželství, měli by rozvedení manželé vypořádat společné jmění manželů. Ideálně soud jen schválí dohodu manželů. Nedohodnou-li se manželé jinak, jsou podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění stejné.

  • Platí, že každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výhradní majetek a to, co druhý manžel vynaložil ze svého výhradního majetku na společný majetek.

Naše právní kancelář vás provede tímto složitým obdobím vašeho života.

Připravíme vám nezbytná podání na soud a zastoupíme vás při soudních jednáních. Rádi vám s vámi situaci probereme a dáme vám doporučení.

Kontaktujte nás na info@otaklekner.cz nebo na tel. čísle 488 440 588