Často se až při přípravě smlouvy ukáže, jak rozdílné jsou představy obou stran o podmínkách spolupráce. To, co jedna strana považuje za samozřejmost, druhou stranu mnohdy překvapí, a naopak. Při přípravách smluv proto klademe důraz na to, aby byla pravidla spolupráce, práva a povinnosti stran, dopředu jasně stanovena, a aby si tak klienti ušetřili pozdější nedorozumění při vyjasňování toho, na čem se vlastně dohodli.