Svěřenský fond je soubor majetku vyčleněný zakladatelem a určený ke zvláštnímu účelu. Majetek spravuje svěřenský správce ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím zakladatele a stává se majetkem anonymním. Obmyšlený inkasuje jak majetek, tak zisk fondu. Obmyšlený může být fyzická nebo právnická osoba. Svěřenský fond daní sazbou 19%.

Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a správě rodinného či firemního majetku, k anonymizaci majetku, k řízenému budoucímu předávání majetku a zabránění rozmělnění jmění.

Od 1. 1. 2018 bude nutné nové i stávající fondy registrovat, ale částečná anonymita bude moci být zachována při správném nastavení fondu.

Neváhejte se obrátit na naši kancelář ve věci založení a správného nastavení svěřenského fondu.