Věděli jste, že společné jmění manželů (SJM) zaniká většinou až zánikem manželství? SJM tak trvá stále i v době, kdy třeba jeden z manželů opustí společnou domácnost a manželé spolu nežijí. Protože součástí SJM jsou vedle majetku i dluhy převzaté za trvání manželství, může oddalování rozvodu v případě nefunkčnosti manželství přinést dluhové komplikace. Klientům proto radíme, které všechny aspekty je třeba při zvažování rozvodu vzít do úvahy. Odpovíme i na otázky, jak to u rozvodu chodí a na co všechno je třeba se připravit.