Kontakt

(+420) 488 440 588

Naše kancelář pravidelně připravuje pro klienty obchodní a další smlouvy, kterými upravujeme práva a povinnosti smluvních stran podle zadání klientů. Ve smlouvách nastavujeme také zajišťovací mechanismy pro případy, kdy druhá smluvní strana nesplní své povinnosti ze smlouvy. Zabýváme se i kontrolou a revizí smluv, které našim klientům předložili jejich obchodní partneři. Kontrola a znalost obsahu smluv je významnou činností v rámci prevence rizik všech podnikatelů. Smlouvy připravujeme i v anglickém jazyce.

Samostatnou kategorií je příprava nebo kontrola smlouvy pro převod nemovitosti, převod bytu, převod domu, nebo převod pozemku. Ke smlouvám připravujeme i návrh na vklad pro katastr nemovitostí. Při převodu nemovitosti poskytujeme i službu advokátní úschova, která je obdobná službě notářská úschova nebo bankovní úschova, je ale levnější. Advokátní úschova zajistí, že nepřijdete o své peníze, než bude převod nemovitosti dokončen na katastru nemovitostí.

Cena smlouvy se odvíjí od Vašeho konkrétního zadání.

Nejčastějším typem smluv, které naši klienti poptávají, jsou:

 • darovací smlouva na nemovitost
 • převodní smlouva na nemovitost
 • zřízení věcného břemene
 • kupní smlouva na nemovitost
 • kupní smlouva na byt
 • kupní smlouva na dům
 • kupní smlouva na pozemek
 • smlouva o vypořádání spoluvlastnictví
 • výpůjčka
 • nájemní smlouva
 • licenční smlouva
 • pracovní smlouva
 • smlouva o úschově
 • zprostředkování
 • obchodní zastoupení
 • smlouva o dílo
GDPR