Ne nadarmo se říká, že ústní smlouva platí jen do doby, než vznikne první problém. „Přece si věříme“, „vždyť se známe“, „na tom se dohodneme po telefonu“. Tato prohlášení pak v praxi často znamenají, že není možné prokázat, na čem se strany vlastně dohodly. Pokud pak klienti potřebují své nároky vymáhat, nemají v rukách nic, o co by se mohli opřít. Písemná smlouva tedy slouží nejen jako prevence pozdějších nedorozumění, ale také jako důkaz o tom, co bylo mezi stranami skutečně ujednáno. Potřebujete-li s přípravou smluv pomoci, neváhejte se na nás obrátit.