Kontakt

(+420) 488 440 588

Odměna kanceláře za poskytování právních služeb se v prvé řadě řídí dohodou s klientem. Není-li odměna ujednána, řídí se ustanoveními vyhlášky č. 177/ 1996 Sb., advokátní tarif, který odměnu odvíjí od hodnoty a povahy právní věci.

S klienty standardně sjednáváme odměnu hodinovou, kdy se celková výše odměny řídí hodinovou sazbou a počtem odpracovaných hodin. Zejména v případě firemní klientely je pak možné sjednat paušální měsíční odměnu. Paušál v takovém případě zahrnuje klientem určený počet hodin právních služeb měsíčně, a to ve zvýhodněné hodinové sazbě.