Obětí trestného činu je každý, komu bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt, považují se obvykle za oběť též někteří její příbuzní.

Oběť trestného činu může žádat náhradu za újmu, která jí byla způsobena. Návrh ale musí podat nejpozději před zahájením dokazování u soudu.

Právo na bezplatnou právní pomoc má zvlášť zranitelná oběť, kterou je:

  • dítě,
  • senior (důchodce),
  • fyzicky nebo mentálně postižená oběť trestného činu oběť, která byla znásilněna nebo podobně zneužita.

Naše advokátní kancelář Vám pomůže připravit návrh na náhradu újmy, podá jej k příslušnému soudu nebo Vás zastoupí už při vyšetřování trestného činu Policií České republiky. Jste-li zvlášť zranitelnou obětí, pak Vaše zastoupení budeme vykonávat bezplatně.