Kontakt

(+420) 488 440 588

ota klekner

JUDr. Ota Klekner, advokátní kancelář

Před založením samostatné advokátní kanceláře JUDr. Ota Klekner působil řadu let jak v advokacii, tak jako firemní právník. Díky tomu má bohaté zkušenosti nejen se spornou agendou, ale i s fungováním a potřebami obchodních společností.

JUDr. Ota Klekner zastupoval klienty v celé škále obchodních a občanských sporů před soudy všech stupňů. Ve své praxi se pak běžně zabývá přípravou převodních a obchodních smluv, jakož i rodinným právem.

Jako firemní právník zastřešoval agendu compliance, prevence trestní odpovědnosti právnických osob a řízení rizik, a to zejména v oblasti automotive.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby rovněž v anglickém, německém a španělském jazyce v regionu Liberec, Jablonec nad Nisou a Mladá Boleslav.