V oblasti monitoringu zaměstnanců v minulém roce rozhodl Evropský soudu pro lidská práva ve věci Bărbulescu proti Rumunsku ve prospěch zaměstnavatele. Soud stanovil, že právo zaměstnance na respektování rodinného a soukromého života nebylo porušeno, když zaměstnavatel propustil zaměstnance z důvodu soukromé chatové korespondence v pracovní době, které bylo zjištěno při sledování komunikace ze strany zaměstnavatele.

Při zjišťování aktivit zaměstnanců v pracovní době však vždy doporučujeme kontaktovat právníka, aby nastavení zjišťování bylo v souladu s právními předpisy.