V případě dopravní nehody má poškozený následující nároky, které může po viníkovi nehody  požadovat:

V první řadě má poškozený právo na náhradu škody:

  • na samotném vozidle,
  • jiných věcech, které byly při nehodě poškozeny,
  • vzniklou odcizením věci při dopravní nehodě, byl-li poškozený např. v bezvědomí.

Při ublížení na zdraví mohou vzniknout následující nároky na náhradu újmy:

  • náhrada bolestného,
  • náklady spojené s péčí o zdraví zraněného,
  • náhrada za ztížení společenského uplatnění,
  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti i po ukončení pracovní neschopnosti, nebo ušlý zisk,
  • dalších účelně vynaložený nákladů souvisejících s dopravní nehodou.

Předpokladem úspěchu je správně formulovaná žaloba. Neváhejte se proto obrátit se svým nárokem na naši právní kancelář, která Vám náhradu újmy pomůže získat.