Naboural vás jiný řidič a způsobil vám úraz? V takovém případě máte právo zejména na bolestné a výdaje, které jste vynaložili v souvislosti s léčením. Dále máte také právo na náhradu škody za poškozené vozidlo, věci ve vozidle nebo věci, které jste měli u sebe.

Jste-li seniorem, máte právo na právní pomoc zdarma.

Naše kancelář vám poskytne pomoc při jednání s pojišťovnou viníka nehody a uplatní za vás nárok na náhradu vzniklé újmy.