Kontakt

(+420) 488 440 588

  • Svěřenský fond je soubor majetku vyčleněný zakladatelem a určený ke zvláštnímu účelu. Majetek spravuje svěřenský správce ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím zakladatele a stává se majetkem anonymním. Obmyšlený inkasuje jak majetek, tak zisk fondu. Obmyšlený může být fyzická nebo právnická osoba. Svěřenský fond daní sazbou 19%. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a správě […]

  • GDPR je zkratka pro nařízení EU, které má za cíl chránit jednotně osobní údaje na celém území EU. Velmi zjednodušeně se dá říci, že kdo pracuje s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů, ať na papíře nebo v elektronické podobě, bude muset: sdělit totožnost a kontaktní údaje správce, zpracovávat údaje jen ke konkrétnímu účelu, informovat […]

  • V případě dopravní nehody má poškozený následující nároky, které může po viníkovi nehody  požadovat: V první řadě má poškozený právo na náhradu škody: na samotném vozidle, jiných věcech, které byly při nehodě poškozeny, vzniklou odcizením věci při dopravní nehodě, byl-li poškozený např. v bezvědomí. Při ublížení na zdraví mohou vzniknout následující nároky na náhradu újmy: […]

  • V oblasti monitoringu zaměstnanců v minulém roce rozhodl Evropský soudu pro lidská práva ve věci Bărbulescu proti Rumunsku ve prospěch zaměstnavatele. Soud stanovil, že právo zaměstnance na respektování rodinného a soukromého života nebylo porušeno, když zaměstnavatel propustil zaměstnance z důvodu soukromé chatové korespondence v pracovní době, které bylo zjištěno při sledování komunikace ze strany zaměstnavatele. […]

  • Naše nové www stránky jsou na světě.  Nyní se těšíme na vzájemnou spolupráci. – JUDr. Ota Klekner, advokátní kancelář