Kontakt

(+420) 488 440 588

  • V oblasti monitoringu zaměstnanců v minulém roce rozhodl Evropský soudu pro lidská práva ve věci Bărbulescu proti Rumunsku ve prospěch zaměstnavatele. Soud stanovil, že právo zaměstnance na respektování rodinného a soukromého života nebylo porušeno, když zaměstnavatel propustil zaměstnance z důvodu soukromé chatové korespondence v pracovní době, které bylo zjištěno při sledování komunikace ze strany zaměstnavatele. […]

  • Naše nové www stránky jsou na světě.  Nyní se těšíme na vzájemnou spolupráci. – JUDr. Ota Klekner, advokátní kancelář