Kontakt

(+420) 488 440 588

  • Našim klientům pravidelně radíme při nákupu nemovitostí. Díky tomu, že k nám nyní jeden z našich klientů přišel ještě před tím, než podepsal kupní smlouvu na pozemek, jsme mohli odhalit, že by si koupil pozemek bez přístupu. Tento problém jsme díky včasné komunikaci s prodávajícím odstranili. Klient bude moci zahájit stavbu bez rizika, že se […]

  • Věděli jste, že společné jmění manželů (SJM) zaniká většinou až zánikem manželství? SJM tak trvá stále i v době, kdy třeba jeden z manželů opustí společnou domácnost a manželé spolu nežijí. Protože součástí SJM jsou vedle majetku i dluhy převzaté za trvání manželství, může oddalování rozvodu v případě nefunkčnosti manželství přinést dluhové komplikace. Klientům proto […]

  • Neukvapovat se s koupí nemovitosti se vyplatí, a to zvlášť v době realitního boomu. Raději odolejte nátlaku na rychlý podpis rezervační smlouvy a zkontrolujte si jak reálnou hodnotu kupované nemovitosti, tak samotný obsah smlouvy. Díky tomu nebudete později muset řešit třeba to, že jste se zavázali koupit si nadhodnocenou nemovitost a že po Vás banka chce dvojnásobnou výši […]

  • Dovolujeme si vás upozornit, že advokátní kancelář Klekner nově naleznete na adrese Na Rybníčku 387/6, Liberec. Jsou pro vás připravena dvě parkovací místa ve dvoře domu. Těšíme se na viděnou.

  • S radostí oznamujeme, že se náš tým právníků od 1. září rozšířil o dalšího advokáta. Našim klientům tak můžeme nabídnout více kapacity pro řešení jejich právních záležitostí, a to zejména v oblasti obchodní právo a příprava a revize smluv.

  • Svěřenský fond je soubor majetku vyčleněný zakladatelem a určený ke zvláštnímu účelu. Majetek spravuje svěřenský správce ve prospěch obmyšleného. Majetek přestává být vlastnictvím zakladatele a stává se majetkem anonymním. Obmyšlený inkasuje jak majetek, tak zisk fondu. Obmyšlený může být fyzická nebo právnická osoba. Svěřenský fond daní sazbou 19%. Svěřenské fondy lze využít především jako nástroj k ochraně a správě […]

  • GDPR je zkratka pro nařízení EU, které má za cíl chránit jednotně osobní údaje na celém území EU. Velmi zjednodušeně se dá říci, že kdo pracuje s osobními údaji zaměstnanců, zákazníků či dodavatelů, ať na papíře nebo v elektronické podobě, bude muset: sdělit totožnost a kontaktní údaje správce, zpracovávat údaje jen ke konkrétnímu účelu, informovat […]

  • V případě dopravní nehody má poškozený následující nároky, které může po viníkovi nehody  požadovat: V první řadě má poškozený právo na náhradu škody: na samotném vozidle, jiných věcech, které byly při nehodě poškozeny, vzniklou odcizením věci při dopravní nehodě, byl-li poškozený např. v bezvědomí. Při ublížení na zdraví mohou vzniknout následující nároky na náhradu újmy: […]

  • V oblasti monitoringu zaměstnanců v minulém roce rozhodl Evropský soudu pro lidská práva ve věci Bărbulescu proti Rumunsku ve prospěch zaměstnavatele. Soud stanovil, že právo zaměstnance na respektování rodinného a soukromého života nebylo porušeno, když zaměstnavatel propustil zaměstnance z důvodu soukromé chatové korespondence v pracovní době, které bylo zjištěno při sledování komunikace ze strany zaměstnavatele. […]

  • Naše nové www stránky jsou na světě.  Nyní se těšíme na vzájemnou spolupráci. – JUDr. Ota Klekner, advokátní kancelář