Kontakt

(+420) 488 440 588

  • Často se až při přípravě smlouvy ukáže, jak rozdílné jsou představy obou stran o podmínkách spolupráce. To, co jedna strana považuje za samozřejmost, druhou stranu mnohdy překvapí, a naopak. Při přípravách smluv proto klademe důraz na to, aby byla pravidla spolupráce, práva a povinnosti stran, dopředu jasně stanovena, a aby si tak klienti ušetřili pozdější […]

  • Naboural vás jiný řidič a způsobil vám úraz? V takovém případě máte právo zejména na bolestné a výdaje, které jste vynaložili v souvislosti s léčením. Dále máte také právo na náhradu škody za poškozené vozidlo, věci ve vozidle nebo věci, které jste měli u sebe. Jste-li seniorem, máte právo na právní pomoc zdarma. Naše kancelář […]

  • Obětí trestného činu je každý, komu bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt, považují se obvykle za oběť též někteří její příbuzní. Oběť trestného činu může žádat náhradu za újmu, která jí byla způsobena. […]

  • Ne nadarmo se říká, že ústní smlouva platí jen do doby, než vznikne první problém. „Přece si věříme“, „vždyť se známe“, „na tom se dohodneme po telefonu“. Tato prohlášení pak v praxi často znamenají, že není možné prokázat, na čem se strany vlastně dohodly. Pokud pak klienti potřebují své nároky vymáhat, nemají v rukách nic, […]

  • Rozvod manželství je složitá osobní i majetková situace. Jde o problematiku, která přesahuje rodinné právo. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů. Dotýká se také nezletilých dětí, které případně manželé mají. Rozvod rozlišujeme na tzv. nesporný a sporný. Při sporném rozvodu soud zjišťuje, co je příčina rozvratu manželství. U sporného rozvodu se k příčinám […]

  • Našim klientům pravidelně radíme při nákupu nemovitostí. Díky tomu, že k nám nyní jeden z našich klientů přišel ještě před tím, než podepsal kupní smlouvu na pozemek, jsme mohli odhalit, že by si koupil pozemek bez přístupu. Tento problém jsme díky včasné komunikaci s prodávajícím odstranili. Klient bude moci zahájit stavbu bez rizika, že se […]

  • Věděli jste, že společné jmění manželů (SJM) zaniká většinou až zánikem manželství? SJM tak trvá stále i v době, kdy třeba jeden z manželů opustí společnou domácnost a manželé spolu nežijí. Protože součástí SJM jsou vedle majetku i dluhy převzaté za trvání manželství, může oddalování rozvodu v případě nefunkčnosti manželství přinést dluhové komplikace. Klientům proto […]

  • Neukvapovat se s koupí nemovitosti se vyplatí, a to zvlášť v době realitního boomu. Raději odolejte nátlaku na rychlý podpis rezervační smlouvy a zkontrolujte si jak reálnou hodnotu kupované nemovitosti, tak samotný obsah smlouvy. Díky tomu nebudete později muset řešit třeba to, že jste se zavázali koupit si nadhodnocenou nemovitost a že po Vás banka chce dvojnásobnou výši […]

  • Dovolujeme si vás upozornit, že advokátní kancelář Klekner nově naleznete na adrese Na Rybníčku 387/6, Liberec. Jsou pro vás připravena dvě parkovací místa ve dvoře domu. Těšíme se na viděnou.

  • S radostí oznamujeme, že se náš tým právníků od 1. září rozšířil o dalšího advokáta. Našim klientům tak můžeme nabídnout více kapacity pro řešení jejich právních záležitostí, a to zejména v oblasti obchodní právo a příprava a revize smluv.